Lịch sử hình thành

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KHOA LUẬT KINH TẾ 

Năm 2003, trường Đại học Ngân hàng được thành lập dựa trên tiền thân là Học viện Ngân hàng, phân viện TP.Hồ Chí Minh. Theo đó, Khoa Giáo dục cơ bản được thành lập và chịu trách nhiệm giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho hầu hết sinh viên của các khoa và cho các hệ đào tạo khác nhau.
  Ngày 01/04/2014, Hiệu trưởng trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM ký Quyết định số 377/QĐ-ĐHNH thành lập khoa Luật Kinh tế với nhân sự được xây dựng chủ yếu từ các giảng viên thuộc Bộ môn Luật của Khoa Giáo dục Cơ bản. 

2. THÔNG TIN VỀ KHOA LUẬT KINH TẾ: