Lời ngỏ

Chào mừng các bạn đến với Khoa Luật kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM!


Với chủ trương đa ngành hoá để phù hợp với xu hướng chung của các trường Đại học trên thế giới, Ngày 01/4/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM đã ký quyết định số 377/2014/QĐ-ĐHNH thành lập khoa Luật Kinh tế nhằm đào tạo cử nhân luật kinh tế, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Khoa luật kinh tế bắt đầu tuyền sinh từ năm học 2014 – 2015.
   
Hiện tại, đội ngũ giảng viên của Khoa có 01 Tiến sĩ Luật, 1 nghiên cứu sinh chuyên ngành luật kinh tế, 05 Thạc sĩ luật, 01 học viên cao học luật và 01 Cử nhân luật. Trong đó, có những giảng viên tốt nghiệp từ các trường luật ở nước ngoài hoặc từ các chương trình liên kết đào tạo luật với nước ngoài, cũng như từ các trường Đại học uy tín trong nước chuyên về luật. Các giảng viên trong khoa đều có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất tốt, nhiệt tình, năng động trong công tác giảng dạy và thường xuyên tiếp cận những tri thức hiện đại, phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục. Ngoài số giảng viên cơ hữu, Khoa luật kinh tế còn mở rộng việc mời các giảng viên, chuyên gia uy tín đến từ các trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên.

   
Với nhu cầu cao của nền kinh tế và xã hội hiện nay, cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Luật kinh tế không chỉ giới hạn ở những công việc liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước như tòa án, viện kiểm sát, sở tư pháp … mà còn trong các doanh nghiệp, các ngân hàng, các đơn vị sản xuất kinh doanh, liên doanh, và có vốn đầu tư nước ngoài. Như chúng ta đều biết, tất cả các công việc, ngành nghề trong nền kinh tế đều ít nhiều liên quan đến mảng luật pháp. Do đó, Khoa Luật kinh tế mong muốn sẽ đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật, phục vụ cho  sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 
   
Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, các tân cử nhân có thể công tác tại các ngân hàng, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thuộc, cơ quan Nhà nước, các Trung tâm Trọng tài thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật nói chung và đặc biệt là về luật kinh tế nói riêng. Ngoài ra, khi cần nâng cao trình độ hoặc học chuyên sâu, các cử nhân luật kinh tế cũng có thể theo học các khóa đào tạo nghề luật sư và hành nghề luật trong nước, hoặc du học ở nước ngoài từ vốn kiến thức về luật và tiếng Anh pháp lý được đào tạo tại Khoa luật kinh tế của trường Đại học ngân hàng TP.HCM.