• SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ - HỌC TỪ TRẢI NGHIỆM

    Hoạt động trải nghiệm giúp sinh viên hình thành và phát triển các giá trị và kỹ năng sống. Trải nghiệm là một phương pháp giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tế.Từ các hoạt động trải nghiệm, các bạn ý thức được tầm quan trọng của việc học tập nghiêm túc và nỗ lực cố gắng trong học tập. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xem như một môn tích hợp, rất cần thiết trong chương trình đào tạo trong thời đại mới, đặc biệt là kỷ nguyên công nghiệp 4.0, ở đó việc tiếp nhận và khám phá, tìm tòi tri thức thật dễ dàng.

  • ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LUẬT KINH TẾ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

    ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LUẬT KINH TẾ NHIỆM KỲ 2017 - 2020