LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA LUẬT KINH TẾ (TỪ 21/8/2017 ĐẾN 27/8/2017)

13:31 18/08/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

KHOA LUẬT KINH TẾ

(TỪ 21/8/2017 ĐẾN 27/8/2017)

 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/
ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ

21/8/2017

(Thứ Hai)

Làm việc tại khoa

39 Hàm Nghi

Phụ trách khoa

Th.S VÕ SONG TOÀN

 

 

 

22/8/2017 (Thứ Ba)

Trực khoa : Công tác đánh giâ ngoài

Sáng – Chiều

39 Hàm Nghi

Phụ trách khoa

Th.S VÕ SONG TOÀN

 

23/8/2017 (Thứ Tư)

Trực khoa : Công tác đánh giá ngoài

Sáng – Chiều

39 Hàm Nghi

Trưởng bộ môn

TS. LÂM TỐ TRANG

 

Trực khoa Thủ Đức

Sáng – Chiều

56 Hoàng Diệu 2

Trưởng bộ môn

TS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

24/8/2017 (Thứ Năm)

Đánh giá ngoài : Phỏng vấn lãnh đạo

36 Tôn Thất Đạm

Phụ trách khoa

Th.S VÕ SONG TOÀN

 

Đánh giá ngoài : Phỏng vấn lãnh đạo

36 Tôn Thất Đạm

Trưởng bộ môn

TS. LÂM TỐ TRANG

 

25/8/2017 (Thứ Sáu)

Trực khoa : Công tác đánh giâ ngoài

Sáng – Chiều

39 Hàm Nghi

Phụ trách khoa

Th.S VÕ SONG TOÀN

25/8/2017 (Thứ bảy)

Trực khoa : Công tác đánh giâ ngoài

Sáng – Chiều

39 Hàm Nghi

Phụ trách khoa

Th.S VÕ SONG TOÀN

                                                                                                                                       

                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

                                                                           TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                                                                          (Đã ký)

                                                                     Th.S VÕ SONG TOÀN 

Nơi nhận:

- Ban Website

- Lưu: Đơn vị