Thông báo

TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN K33 VÀ THỰC TẬP CUỐI KHÓA CHO SINH VIÊN K30 NĂM HỌC 2017-2018

09:47 29/09/2017

TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN K33 VÀ THỰC TẬP CUỐI KHÓA CHO SINH VIÊN K30

NĂM HỌC 2017-2018

I.Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

  -Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngành học Luật kinh tế, mục tiêu học tập, khả năng tiếp cận, định hướng và phát triển nghề nghiệp khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường.

-Đối với sinh viên năm thứ nhất nhằm xác định việc lựa chọn nghề nghiệp ngay từ giai đoạn đầu trong quá trình đào tạo tại trường Đại học Ngân hàng TP HCM giúp sinh viên hiểu được làm thế nào có thể hòa nhập môi trường đại học sớm nhất, làm thế nào để có một phương pháp học đại học hiệu quả? Đồng thời giúp sinh viên nhận thấy rõ hơn mục đích học tập cũng như như đích đến lâu dài của mình là gì? Rồi từ đó sinh viên có sự nỗ lực, phấn đấu, cố gắng kiên cường để đạt được mục đích mình đã chọn.

-Đối với sinh viên năm cuối có được những kỹ năng để tìm vị trí việc làm, lựa chọn một công việc phù hợp với bản thân mình thông qua kỳ thực tập cuối khóa thông qua các công việc được giao theo chuyên ngành đào tạo, làm quen với công việc thực tiễn, bước đầu vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn xã hội, trong đó có việc hoàn thành tiểu luận cuối khoá (Báo cáo chuyên đề thực tập).

-Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn chương trình đào tạo nghành Luật kinh tế tại Trường Đại học Ngân hàng TP HCM đồng thời có định hướng sau khi tốt nghiệp.

2. Yêu cầu:

-Thông qua buổi Tọa đàm giúp sinh viên nhận biết được kế hoạch học tập của mình.

-Sinh viên chọn được vị trí việc làm phù hợp với khả năng của bản thân.

-Có sự tương tác gắn kết, giữa diễn giả và sinh viên.

-Chia sẻ kinh nghiệm của diễn giả và lời khuyên thiết thực dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những tân sinh viên.

-Tạo môi trường để các bạn giao lưu với diễn giả, trình bày các vấn đề liên quan đến lãnh đạo và phương hướng giải quyết.

-Sinh viên năm nhất và năm cuối có mặt đầy đủ, ngoài ra khuyến khích sinh viên K31, 32 tham dự.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG

1.Thời gian: Từ 8h – 11h30 Chủ nhật ngày 08 tháng 10 năm 2017

2.Địa điểm: Phòng A001

3.Đối tượng: Tất cả Sinh viên theo học ngành Luật kinh tế  (buộc tham gia có điểm danh)

File đính kèm

TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN K33 VÀ THỰC TẬP CUỐI KHÓA CHO SINH VIÊN K30 NĂM HỌC 2017-2018 Tải về