Thông báo

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 1 (NĂM HỌC 2019 - 2020)

16:48 02/10/2019

Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên được phân công hướng dẫn để được hướng dẫn. Sinh viên mua sổ nhật ký thực tập tại Phòng Đào tạo 56 Hoàng Diệu 2 - Thủ Đức. Hạn chót nhận BCTT đến hết ngày 27/12/2019 tại văn phòng khoa Luât kinh tế - 56 Hoàng Diệu 2 - Thủ Đức. Mỗi sinh viên chỉ nộp 1 cuốn BCTT ./.                               

Tài liệu đính kèm

KHOA LKT PHAN CONG GV HD THUC TAP DOT 1 NH 2019 2020 Tải về