HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NH 2017 - 2018 KHOA LUẬT KINH TẾ

13:20 18/09/2017

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NH 2017 - 2018 KHOA LUẬT KINH TẾ 

File đính kèm

HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN Tải về
QUY ĐỊNH CHUNG Tải về
NỘI DUNG THỰC TẬP Tải về
QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TT Tải về