Khoa Luật kinh tế BUH tuyển sinh năm 2019

15:07 04/04/2019

    Tên chính thức của khoa Chuyên ngành: KHOA LUẬT KINH TẾ

-         Ngành đào tạo: LUẬT KINH TẾ

-         Mã ngành đào tạo: 7380107

-         Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
-         Chỉ tiêu tuyển sinh: 170Thông tin tuyển sinh khoa Luật kinh tế năm 2019

 

Quy mô đào tạo: Khoa Luật kinh tê hiện nay đào tạo 500 sinh viên Ngành luật chương trình đào tạo đại học chính quy Ngành Luật kinh tế 
 
 Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế có thể làm chuyên viên pháp lý trong các tổ chức kinh tế  (trong bộ phận kinh doanh,  bộ phận pháp chế, kiểm soát, bộ phận tổ chức nhân sự,..)  ; trong các cơ quan nhà nước (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân) hoặc các tổ chức khác
Người tốt nghiệp có thể học các bậc cao hơn (sau đại học) để trở thành nghiên cứu viên, giảng viên trong các cơ sở nghiên cứu – đào tạo; có thể trở thành luật sư, công chứng viên khi có các chứng chỉ nghề nghiệp được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội, kinh tế và luật học, những kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Sinh viên được trang bị những kiến thức kinh tế bổ trợ để sử dụng hiệu quả trong công việc và trang bị phương pháp để có thể tiếp tục cập nhật, nghiên cứu pháp luật.Nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng của người học. Kiến thức được cung cấp sẽ là nền tảng để người tốt nghiệp tiếp tục sự nghiệp học tập suốt đời./.

                                                                                                                    

   KHOA LUẬT KINH TẾ-BUH