Thông báo

KHOA LUẬT KINH TẾ DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD SINH VIÊN THỰC TẬP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

13:35 02/10/2017

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD SINH VIÊN THỰC TẬP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017 - 2018. SINH VIÊN VUI LÒNG LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN. DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ FILE ĐÍNH KÈM

File đính kèm

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD SINH VIÊN THỰC TẬP ĐỢT 1 NĂM 2017 - 2018 Tải về