Thông báo

Khoa luật kinh tế TB: THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 5 - 2016-2017

14:50 22/08/2017

- TB thuc hien hoc phan cuoi khoa dot 5 2016-2017
- Huong-dan-trinh-bay-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep
- KhoaLKT_DecuongThuctapcuoikhoa
- PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐI THỰC TẬP ĐỢT 5 NĂM 2016 - 2017.

File đính kèm

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐI THỰC TẬP ĐỢT 5 NĂM 2016 - 2017 Tải về
Thông báo Tải về
Hướng dẫn trình bày Tải về
Đề cương thực tập Tải về