Thông báo

Thông báo V/v chỉ tiêu tuyển sinh, mã đăng ký xét tuyển, ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển các ngành/nhóm ngành tuyển sinh ĐH chính quy 2017

15:53 21/07/2017

  1. Mã trường: NHS 
  2. Các ngành/nhóm ngành xét tuyển: 
       2.1. Chương trình chất lượng cao: 

               -  400 chỉ tiêu 
               -  Sau khi trúng tuyển sinh viên được đăng ký 1 trong 3 ngành: Tài chính Ngân
                   hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
               -  Sinh viên được lựa chọn học tại Q1 hoặc Thủ Đức
               -  Chương trình chất lượng cao là chương trình được đầu tư đặc biệt về chương
                   trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, tiếng
                   Anh tăng cường, Kỹ năng mềm, các chương trình thực tập kiến tập. Đặc biệt
                   sinh viên có cơ hội được chuyển tiếp học tập tại Đại học Griffith, Australia theo
                    mô hình 2+2. 
        Mã điều kiện xét tuyển:                      52341002
        Tổ hợp môn điều kiện xét tuyển:        A00, A01, D01, D90
        Mức điểm nhận điều kiện xét tuyển:   17

       2.2. Khối ngành Kinh tế - Kinh doanh:
               -  1680 chỉ tiêu 
               -  Sau khi học 3 học kỳ, căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, chỉ tiêu của mỗi 
                  ngành và kết quả học tập 3 học kỳ đầu, sinh viên sẽ được phân vào 1 trong 4
                  ngành: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Quốc tế.

                Mã điều kiện xét tuyển:                      52341001
                Tổ hợp môn điều kiện xét tuyển:        A00, A01, D01, D90
                Mức điểm nhận điều kiện xét tuyển:   17

       2.3. Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 120 chỉ tiêu 

                
Mã điều kiện xét tuyển:                      52340405
                Tổ hợp môn điều kiện xét tuyển:        A00, A01, D01, D90
                Mức điểm nhận điều kiện xét tuyển:   15.5

       2.4. Ngành Ngôn ngữ Anh: 150 chỉ tiêu

                Mã điều kiện xét tuyển:                       52220201
                Tổ hợp môn điều kiện xét tuyển:        D01, D96
                Mức điểm nhận điều kiện xét tuyển:   15.5

       2.5. Ngành Luật kinh tế: 100 chỉ tiêu 
                
                Mã điều kiện xét tuyển:                       52380107
                Tổ hợp môn điều kiện xét tuyển:        D01, D96
                Mức điểm nhận điều kiện xét tuyển:   15.5

       2.6. Liên thông đại học chính quy: 
               - Chỉ tiêu 200
               - Các ngành: Tài chính Ngân hàng, QTKD, Kế toán
               - Hình thức thi: Do Trường tổ chức 
               - Hạn chót nộp hồ sơ: 21/7/2017 
               - Ngày thi: 12/8/2017 và 13/8/2017

     3. Học phí: 
      Mức học phí năm học 2016 -2017 là 210.000 đ/tín chỉ; vào khoảng 6.700.000 đ/năm
      Mức học phí năm học 2016 -2017 chương trình CLC  là 900.000 đ/tín chỉ; vào khoảng
       29.000.000 đ/năm. 
      Mức học phí năm học 2017 -2018 dự kiến tăng khoảng 10%